Uniwersytety dziecięce

Uniwersytety Dziecięce to pozaszkolne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przede wszystkim przez wyższe uczelnie, ale także fundacje czy szkoły językowe.
Wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach odbywają się w budynkach uczelni, wykładowcami są najczęściej nauczyciele akademiccy lub eksperci z danej dziedziny. Młodzi „studenci" składają ślubowanie, otrzymują indeksy i dyplomy ukończenia „studiów".

Do tej pory Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zorganizowała (lub współorganizowała) 3 uniwersytety:

Eko Uniwersytet – rok 2009/2010, ponad 200 młodych studentów z terenu powiatu słubickiego, 9 wykładów, 6 grup ćwiczeniowych, EKO olimpiada oraz weekendowych wyjazd o tematyce ekologicznej dla najlepszych.
Realizator: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

Uniwersytet Obywatelski dla dzieci – rok 2012/2013, 152 studentów z terenu powiatu słubickiego, 9 wykładów, 6 grup ćwiczeniowych, Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej, wyjazd do Warszawy dla najlepszych studentów, 6 wydań Uniwersyteckiego Dwumiesięcznika Obywatelskiego (UdO), redagowanego w całości przez młodych dziennikarzy.
Realizator: „Dobro Kultury" - Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

Mini Uniwersytet Obywatelski dla dzieci – II półrocze 2013, 80 studentów z gminy Dąbie i gminy Krosno Odrzańskie, 4 wykłady, 4 grupy ćwiczeniowe, 2 filmy promujące gminę Dąbie i gminę Krosno Odrzańskie, 3-dniowy wyjazd – symulacja „Wybory w lesie" dla wszystkich studentów.
Realizator: Fundacja Alicji z Gronowa.

Od stycznia 2015 roku rozpocznie działalność Uniwersytet rozwoju osobistego UNI Start dla młodzieży gimnazjalnej uczącej się w słubickich gminazjach. Zajęcia prowadzone w atrakcyjnej, warsztatowej formie pomogą młodzieży ćwiczyć kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej - takie jak współpraca w zespole, wystąpienia publiczne, komunikowanie się, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Więcej informacji: tutaj
Prezentacja pokazująca nasze uniwersytety: tutaj

Podkategorie