Stypendia przyznane!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na stronie www.stypendia-pomostowe.pl udostępnione zostały wyniki naboru do Stypendium Pomostowego.

Czytaj więcej...

Rekomendacje - stypendia pomostowe

W zestawieniu poniżej ujęliśmy tylko te osoby, którym udzielimy rekomendacji w XIII edycji Stypendiów Pomostowych. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze.

Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe na I rok studiów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji XIII edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj więcej...

Stypendia przyznane! (2)

Informujemy, że na stronie www.stypendia-pomostowe.pl udostępnione zostały wyniki naboru do Stypendium Pomostowego.
Lista stypendystów, która otrzymała rekomendację Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:
1)Krzysztof Baj
2)Agnieszka Benecka
3)Alicja Benecka
4)Renata Gola
5)Agnieszka Leszczyńska
6)Michał Zaborowski
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!
 
Drodzy Stypendyści,
Uprzejmie informujemy, że 15 października został przesłany
drogą mailową list gratulacyjny od Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z pismem, gdyż zawarta w nim będzie
instrukcja dotycząca logowania na Wasze konta w bazie Programu
Stypendiów Pomostowych i pobrania dokumentów przygotowanych dla
każdego Stypendysty.
W tym celu prosimy o dokładne sprawdzenie skrzynki mailowej, także
zakładki „spam”. Jeżeli do środy nie znajdziecie wysłanej przez nas
wiadomości, skontaktujcie się z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Przypominamy, że maile zostaną wysłane na te adresy, które zostały przez
Was podane we wnioskach. W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o
niezwłoczny kontakt z Fundacją.
 
Ważne!
Jeżeli od momentu złożenia wniosku w bazie zmieniliście uczelnię lub/i
kierunek studiów i nie poinformowaliście o tym fakcie Fundację Edukacyjną,
prosimy o natychmiastowe przesłanie do FEP stosownej informacji i
dokumentu. Nazwa uczelni i kierunek studiów będą bowiem uwidocznione w
Umowie Stypendysty, którą musicie podpisać. W przypadku zmiany
Fundacja będzie musiała więc zaktualizować dane w tym dokumencie, aby
mógł zostać przez Was podpisany.

Rekomendacje - stypendia pomostowe

Rekomendacje uzyskują:


1)Agnieszka Leszczyńska - 260,6 pkt 
2)Krzysztof Baj - 251,6 pkt
3)Renata Gola -  194,2 pkt
4)Alicja Benecka - 180,2 pkt
5)Agnieszka Benecka - 177,4 pkt

W zestawieniu ujęliśmy tylko osoby, którym udzielimy rekomendacji. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze.

Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe

stypendia - mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
 - dochód Twojej rodziny jest niski (wysokość dochodu pozwalająca    na ubieganie się o stypendium pomostowe podawana jest w momencie ogłaszania kolejnej edycji Programu),

a ponadto:

- jesteś zdolny i ambitny,
- zdałeś maturę z dobrym wynikiem w roku, kiedy ogłoszono Program,
- chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
- dostałeś się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na dowolnej państwowej uczelni w Polsce;

możesz ubiegać się o stypendium przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Stypendia przyznane !

Fundacja CP brała udział w programie „Stypendia pomostowe" i udzieliła rekomendacji 5 osobom z województwa lubuskiego.
Na stronie programu ukazała się właśnie lista stypendystów. Wszystkie osoby które były przez nas rekomendowane dostały stypendium!
Osoby z polecenia FCP:
1)Joanna Garstka – Jabłonów
2)Katarzyna Witkowska - Słubice
3)Aleksandra Kołupajło – Strzelce Krajeńskie
4)Natalia Serwach – Krosno Odrzańskie
5)Emilia Grubska – Sulęcin
 
Stypendystom gratulujemy : )
 

Stypendia pomostowe - rekomendacje

 

Poniżej prezentujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do rekomendacji w programie Stypendia pomostowe:

Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe

stypendia.pngZapraszamy zdolnych maturzystów, przyjętych na studia do ubiegania się o stypendium pomostowe w ramach tzw II segmentu programu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Fundacja na rzecz CP jest jednym z Lokalnych Operatorów Programu.

Czytaj więcej...

Szansa dla uczniów, maturzystów i absolwentów

Drodzy uczniowie, maturzyści i absolwenci! Kto ukończył lub wkrótce ukończy szkołę, stoi przed podjęciem kluczowej decyzji w swoim życiu. Co robić dalej?, jaką ścieżkę kariery zawodowej obrać?

Czytaj więcej...