Edukacja i rynek pracy

W tym obszarze znajdują się wszelkie działania skierowane na wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców naszego regionu. Działania te podejmujemy po to, aby ludzie korzystający z naszych usług mieli większe szanse w przyszłości na rynku pracy. Dlatego wspieramy rozwój komptencji miękkich czy też znajomość języków obcych. Wierzymy również, że uatrakcyjnianie dzieciom procesu kształcenia wyjdzie na dobre wszystkim, ale przede wszystkim samym dzieciom, bo rozwiną horyzonty i kreatywność. Znaleźliśmy również metodę na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, poprzez nawiązanie relacji mentor-uczeń i wspólnemu planowaniu ścieżki rozwoju ucznia.

Obszar edukacja i rynek pracy dzielimy więc na trzy programy:

program stypendialny

Od kilku lat jesteśmy organizacją udzielającą rekomendacji do otrzymania Stypendium Pomostowego w ramach programu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Stypendia te przyznawane są maturzystom wybierającym się na publiczne uczelnie wyższe.

uniwersytety dziecięce

Uniwersytety Dziecięce to pozaszkolne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przede wszystkim przez wyższe uczelnie, ale także fundacje czy szkoły językowe.
Wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach odbywają się w budynkach uczelni, wykładowcami są najczęściej nauczyciele akademiccy lub eksperci z danej dziedziny. Młodzi „studenci" składają ślubowanie, otrzymują indeksy i dyplomy ukończenia „studiów".

Mentoring

Fundacja wychodzi na przeciw problemom rynku pracy, które dotykają w szczególności młodzież. Pracodawcy narzekają na system edukacji, który dostarcza nieprzygotowanego pracownika, natomiast młodzi na to, iż oczekuje się od nich już na starcie przynajmniej dwuletniego doświadczenia. Rozwiązaniem wdrażanym przez nas jest program mentoringu, w którym uczeń czerpie z doświadczeń mentora. Ten zaś stara się tak przygotować ucznia do pracy, aby ten nie tylko wyrównał swoje szanse lecz stał się bardziej konkurencyjny od pozostałych kandydatów.

Inicjatywy i projekty partnerskie

Chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy naszych Partnerów, którym przyświecają podobne cele. Jednym z przykładów jest aktualnie realizowany projekt TaChEP 2.0, którego liderem jest QCW GmbH Eisenhüttenstadt (Niemcy). ProjektTaChEP 2.0 opiera się na opracowanym i realizowanym w regionie przygranicznym Holandia –Niemcy programie poszukiwania talentow na bazie web 2.0 technologii oraz zastosowania metody E- Portfolio na ramach orientacji zawodowej, której popularność sukcesywnie rośnie. W istocie chodzi o wczesne poszukiwanie i identyfikację talentów niezależnie od posiadanych formalnych świadectw szkolnych i zdobytych dyplomów. Więce o projekcie można przeczytać na stronie QCW - http://www.qcw.de/