Aktywność obywatelska

Jest to szczególnie bliska naszym ideałom sfera naszej działalności. Wierzymy, że przyczyniając się do aktywności obywatelskiej budujemy lepsze społeczeństwo, bo społeczeństwo obywatelskie. W ramach tego obszaru wspieramy wszelkie inicjatywy i procesy, które przyczyniają się do tego, że ludzie zaczynają angażować się w zmienianie otoczenia, w którym żyją. Otrzymują od nas wiedzę jak uczestniczyć w życiu publicznym, a co roku na wiosnę także pieniądze na aktywności zorientowane na budowę wspólnego dobra. Uczymy również grupy aktywnych obywateli jak się formalizować aby zwiększać zakres swoich wpływów i zakładać organizacje pozarządowe.

Sektor 3 - inkubator pomysłów

Nasze Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych wychodzi także krok dalej... lub krok wcześniej. Chodzi o to, że pomaga, wspiera, inicjuje i inspiruje grupy aktywnych obywateli do tego, aby działali. Wskazuje możliwości oraz organizuje wolontariat. Pomaga też założyć organizację, a gdy ta już zostanie założona to przechodzi pod skrzydła programu Sektor 3 z obszaru pierwszego, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych i samorządów.

Działaj Lokalnie

W ramach programu wspieranie są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o tych, którzy podejmują współpracę, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Pieniądze przeznaczane są na działania zarówno organizacji pozarządowych jak i samych mieszkańców. Można za nie wybudować plac zabaw, zorganizować warsztaty dla dzieci, nauczyć mieszkańców zasad segrowania śmieci czy umiejętności ratowania życia podczas kursów pierwszej pomocy. Pieniądze są dla tych, którzy chcą wspólnie działać, potrafią zaangażować sąsiadów i innych partnerów społecznych, a za niewielkie pieniądze potrafią zdziałać cuda.