Historia, wspomnienie i turystyka. II Wojna Światowa w kulturalno – turystycznych ofertach i polityce regionu granicznego


Kierownik projektu:
  PD Dr. habil. Olga Kurilo

Czas realizacji: marzec 2015 - czerwiec 2015
Miejsce realizacji: Frankfurt (Oder), Seelow, Słońsk, Kustrin

Realizator: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Partner: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Grantodawca: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007–2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.”

W dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. w Seelow (Gedenkstätte Seelower Höhen) odbędzie się konferencja warsztatowa. W rezultacie powstanie platforma internetowa, która będzie miejscem wymiany myśli w celu rozwoju układu sieciowego. Wszyscy uczestnicy i zainteresowani otrzymają CD z fachowymi tekstami, ofertami i wskazówkami dotyczącymi skutecznego marketingu.
Po zapoznaniu się uczestników i pierwszej wymianie myśli nastąpi wybranie instytucji zajmujących się miejscami w ramach kształcenia politycznego i turystyki kulturalnej (treści, marketing, oferty). Poszczególni partnerzy będą mieli możliwość przedstawienia dotychczasowych ofert i doświadczeń. Najważniejszym punktem warsztatów będzie opracowanie wspólnych transgranicznych ofert i ich upowszechnienia tj. wprowadzenia na rynek. W ten sposób mogą powstać specjalne ścieżki pamięci, a dzięki platformie internetowej pozyskiwać będzie można dalszych partnerów, przede wszystkim z branży turystycznej i instytucji kształcenia politycznego. U osób z branży turystycznej
Projekt ma wzbudzić zainteresowanie potencjałem ofert militarno – historycznych dla ożywienia turystyki kulturalnej w regionie granicznym.

STRONA INTERNETOWA - więcej informacji

W dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. w Seelow (Gedenkstätte Seelower Höhen) odbędzie się konferencja warsztatowa. W rezultacie powstanie platforma internetowa, która będzie miejscem wymiany myśli w celu rozwoju układu sieciowego. Wszyscy uczestnicy i zainteresowani otrzymają CD z fachowymi tekstami, ofertami i wskazówkami dotyczącymi skutecznego marketingu.

Po zapoznaniu się uczestników i pierwszej wymianie myśli nastąpi wybranie instytucji zajmujących się miejscami w ramach kształcenia politycznego i turystyki kulturalnej (treści, marketing, oferty). Poszczególni partnerzy będą mieli możliwość przedstawienia dotychczasowych ofert i doświadczeń. Najważniejszym punktem warsztatów będzie opracowanie wspólnych transgranicznych ofert i ich upowszechnienia tj. wprowadzenia na rynek. W ten sposób mogą powstać specjalne ścieżki pamięci, a dzięki platformie internetowej pozyskiwać będzie można dalszych partnerów, przede wszystkim z branży turystycznej i instytucji kształcenia politycznego. U osób z branży turystycznej

Projekt ma wzbudzić zainteresowanie potencjałem ofert militarno – historycznych dla ożywienia turystyki kulturalnej w regionie granicznym.