Obszary działalności Fundacji

Rozwój III sektora i współpraca samorządów, organizacji i biznesu

sieciowanie organizacji i samorządów

Współpraca i dialog to wartości, które przyświecają nam w codziennej działalnosci. Chcemy również, aby cały sektor organizacji pozarządowych nimi się kierował. Szczególnie gdy chodzi o współpracę z samorządami. Wierzymy, że będzie ona owocna gdy obie strony będą nastawione pozytywnie, a postawy roszczeniowe lub biurokratyczne schowamy do kieszeni. Skuteczne organizacje to także organizacje współpracujące ze sobą. Temu służą nasze przedsięwzięcia związane z sieciowaniem, wymianą doświadczeń i inicjowaniem wzajemnych kontaktów pomiędzy nimi.

strefa rozwoju samorządu

Aby osiągnąć cel pierwszego programu niezbędna jest praca indywidualna z przedstawicielami samorządów. Chcemy, aby polskie urzędy były przyjazne organizacjom i za ich pośrednictwem uwzględniały głos i faktyczne potrzeby mieszkańców przy podejmowaniu decyzji. Dlatego przeprowadzamy wspólnie diagnozy, procesy konsultacji społecznych czy wręcz wdrażamy innowacyjne narzędzia do współpracy. 

Sektor 3 - strefa rozwoju organizacji

Nie tylko z samorządem należy pracować też indywidualnie. Równie istotna jest praca nad rozwojem organizacji. Czego oczekujemy? że uda nam się wprowadzić zmiany w sposobie myślenia w przypadku postaw roszczeniowych oraz profesjonalizacji, poszerzania skali i zwiększania funduszy na działania organizacji pozarządowych. Szkolimy, doradadzamy, czasem rozdajemy prezenty, a nawet fundusze. 

Aktywność obywatelska

Jest to szczególnie bliska naszym ideałom sfera naszej działalności. Wierzymy, że przyczyniając się do aktywności obywatelskiej budujemy lepsze społeczeństwo, bo społeczeństwo obywatelskie. W ramach tego obszaru wspieramy wszelkie inicjatywy i procesy, które przyczyniają się do tego, że ludzie zaczynają angażować się w zmienianie otoczenia, w którym żyją. Otrzymują od nas wiedzę jak uczestniczyć w życiu publicznym, a co roku na wiosnę także pieniądze na aktywności zorientowane na budowę wspólnego dobra. Uczymy również grupy aktywnych obywateli jak się formalizować aby zwiększać zakres swoich wpływów i zakładać organizacje pozarządowe.

Sektor 3 - inkubator pomysłów

Nasze Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych wychodzi także krok dalej... lub krok wcześniej. Chodzi o to, że pomaga, wspiera, inicjuje i inspiruje grupy aktywnych obywateli do tego, aby działali. Wskazuje możliwości oraz organizuje wolontariat. Pomaga też założyć organizację, a gdy ta już zostanie założona to przechodzi pod skrzydła programu Sektor 3 z obszaru pierwszego, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych i samorządów.

Działaj Lokalnie

W ramach programu wspieranie są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o tych, którzy podejmują współpracę, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Pieniądze przeznaczane są na działania zarówno organizacji pozarządowych jak i samych mieszkańców. Można za nie wybudować plac zabaw, zorganizować warsztaty dla dzieci, nauczyć mieszkańców zasad segrowania śmieci czy umiejętności ratowania życia podczas kursów pierwszej pomocy. Pieniądze są dla tych, którzy chcą wspólnie działać, potrafią zaangażować sąsiadów i innych partnerów społecznych, a za niewielkie pieniądze potrafią zdziałać cuda.

Edukacja i rynek pracy

W tym obszarze znajdują się wszelkie działania skierowane na wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców naszego regionu. Działania te podejmujemy po to, aby ludzie korzystający z naszych usług mieli większe szanse w przyszłości na rynku pracy. Dlatego wspieramy rozwój komptencji miękkich czy też znajomość języków obcych. Wierzymy również, że uatrakcyjnianie dzieciom procesu kształcenia wyjdzie na dobre wszystkim, ale przede wszystkim samym dzieciom, bo rozwiną horyzonty i kreatywność. Znaleźliśmy również metodę na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, poprzez nawiązanie relacji mentor-uczeń i wspólnemu planowaniu ścieżki rozwoju ucznia.

Obszar edukacja i rynek pracy dzielimy więc na trzy programy:

program stypendialny

Od kilku lat jesteśmy organizacją udzielającą rekomendacji do otrzymania Stypendium Pomostowego w ramach programu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Stypendia te przyznawane są maturzystom wybierającym się na publiczne uczelnie wyższe.

uniwersytety dziecięce

Od 2009 roku staramy się pokazywać dzieciom z naszego regionu czym jest studiowanie. Atrakcyjne formy prezentowanych treści, połączone z posmakowaniem rygoru akademickiego i możliwością uczestniczenia w zajęciach prowadzonych systemem wykład-ćwiczenia, przez cały rok akademicki jest dla dzieci niesamowitym przeżyciem, a na koniec zawsze czekają nagrody.

Mentoring

Fundacja wychodzi na przeciw problemom rynku pracy, które dotykają w szczególności młodzież. Pracodawcy narzekają na system edukacji, który dostarcza nieprzygotowanego pracownika, natomiast młodzi na to, iż oczekuje się od nich już na starcie przynajmniej dwuletniego doświadczenia. Rozwiązaniem wdrażanym przez nas jest program mentoringu, w którym uczeń czerpie z doświadczeń mentora. Ten zaś stara się tak przygotować ucznia do pracy, aby ten nie tylko wyrównał swoje szanse lecz stał się bardziej konkurencyjny od pozostałych kandydatów.