Znowu działamy lokalnie!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłasza nabór do IX edycji w Programie Działaj Lokalnie. Konkurs daje szansę na realizację projektów wspierających inicjatywy mieszkańców do wspólnego tworzenia kreatywnych rozwiązań na rzecz dobra ogółu. Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które od 13 kwietnia do 14 czerwca 2015 roku wyślą swój ciekawy projekt angażujący społeczności lokalne przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb.

Dotacje w wysokości do 6000zł przyznawane będą projektom, które w sposób najciekawszy i najskuteczniejszy zjednoczą społeczności lokalne i określą w jaki sposób ich działania przyczynią się dla dobra wspólnego. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. Do generatora wniosków można dostać się m.in. przez stronę www.dl.fundacjacp.org

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w tym roku dysponuje pulą 55 tysięcy zł. W sumie w ciągu ośmiu edycji zrealizowano już 77 projektów, na które przeznaczono 319 791 zł. W tym roku w ramach dodatkowej ścieżki tematycznej pod nazwą „Nadodrzańska tożsamość" do puli dołożone zostało 5000zł. W ramach tej ścieżki wspierane będą projekty dotykające takich obszarów pożytku publicznego jak: kultura, edukacja i podtrzymywanie tradycji narodowej oraz promocję turystyki.

Jak co roku większość środków na konkurs "Działaj Lokalnie" przyznała Akademia Rozwoju Filantropii ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tej edycji program wspierany jest finansowo również przez Gminy Słubice, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie oraz Powiat Słubicki. Wsparcia medialnego udzielają telewizja HTS oraz portal Słubice24.pl.

Udział w programie Działaj Lokalnie jest również świetną okazją zdobycia doświadczenia dla początkujących liderów, którzy organizując społeczne działania i promując je w środowisku lokalnym realizują mały projekt dla swojej miejscowości. Udział w konkursie daje możliwości do zapoznania się z ciekawymi projektami realizowanymi w ramach programu Działaj Lokalnie w innych częściach kraju.

Program Działaj Lokalnie jest przykładem współpracy organizacji pozarządowych i samorządów. Współpracy, która daje szansę społecznością lokalnym na określenie własnych potrzeb, a co ważniejsze daje możliwości przeprowadzenia zmian i zobaczenia efektów, które osiągnięte zostały przez wspólną pracę i trud włożony w to, aby każdemu żyło się lepiej.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum w Slubicach, ul. Kościuszki 1 (pierwsze piętro biblioteki), w Sektorze 3 Słubice na ul. Piłsudskiego 3, lub pod numerem tel.95 759 23 91, 534 85 85 65 lub 95 759 24 444.

sponsorzy

dzialaj lokalnie partnerzy