Konferencja „Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji”

14 marca o godzinie 11.00 w hotelu Ruben w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt. „Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji”. Jej celem jest zaprezentowanie wyników najnowszych badań dotyczących lubuskiego rynku pracy oraz mentoringu jako narzędzia wsparcia osób bezrobotnych.

Konferencja „Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji” skierowana jest do przedstawicieli instytucji rynku pracy, pracodawców oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani nowymi sposobami rozwiązywania problemów osób bezrobotnych.

Punktem wyjścia marcowego spotkania będzie przedstawienie wyników diagnozy sytuacji młodych osób na lubuskim rynku pracy, przeprowadzonej przez specjalnie powołany w tym celu zespół ekspertów. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z ideą mentoringu jako narzędziem wspomagającym rozwój osobisty osób bezrobotnych, przyjrzą się doświadczeniom niemieckim w stosowaniu mentoringu wśród osób bezrobotnych oraz wystąpieniom osób, które uczestniczyły w takim procesie.

Bez względu na sposób wdrażania i administrowania mentoring jest narzędziem jakościowym, które pozwala w bardzo indywidualny sposób odpowiadać na potrzeby grup w nim uczestniczących. Dzięki relacji mentora z jego podopiecznym udaje się dopełnić szeroki katalog form aktywizacji o narzędzie z indywidualnym podejściem i wysoce motywujące – podkreśla koordynator projektu, Karolina Knochemuss.

Podczas moderowanych panelów dyskusyjnych każdy będzie mieć okazję zabrać głos i przedstawić swoją opinię. Wnioski zebrane podczas konferencji będą stanowiły istotny wkład w kształt modelu mentoringu opracowywanego w ramach projektu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem: www.lubuskimentoring.org.

Projekt „PI-PWP Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.