Kurs języka polskiego jako obcego

Kursy języka polskiego jako obcego - prowadzimy kursy języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców posługujacych się językiem niemieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Dysponujemy kadra posiadajaca kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka polskiego. Kursy realizowane sa w formie indywidualne toku nauczania. Indywidualna forma nauki pozwala na szybsze osiagnięcie efektów przez dostosowanie tempa nauczania, sposobu prowadzenia zajęc do potrzeb językowych.

Kurs indywidualny:

  • cena ustalana indywidualnie ( w zależności od języka ojczystego oraz intensywności zajęć)