Kurs języka angielskiego

Kursy języka angieslkiego realizowane sa na 6 poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są przez lektorów i native - speakerów z doświadczeniem, wykorzystujących nowoczesne metody nauczania. System nauczania języków obcych w FCP oparty jest na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dysponujemy kadrą zapewniającą wysoki standard nauczania języków obcych. W przyjętych przez nas założeniach, od Państwa zależy wielkość grupy nauczania. Terminy przeprowadzenia kursów dostosowane są do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość zorganizowania kursów w systemie dziennym, wieczorowym lub weekendowym, a także poza Słubicami (cena ustalana indywidualnie z zainteresowaną grupą)
 
Kursy ogólne - realizowane sa na sześciu poziomach A1,A2, B1, B2, C1,C2. Nastawione sa na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych tj: pisania, mówienia, słuchanie ze zrozumieniem, czytania niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym. Podczas zajęć wykrzystywane sa różne techniki i metody nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikacje.
Kursy maturalne -  nastawione sa na przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego. Zebranie informacji dotyczacych struktur danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone sa w oparciu o autentyczne testy z poprzednich lat oraz o aktualne podreczniki.
Kursy biznesowe - kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły dwa pierwsze poziomy A1 i A2. Realizowane sa na poziomach B1, B2 oraz poziomy zaawansowane C1, C2. Nastawiony jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia korespondencji biznesowej
 
Instytut Szkoleniowo-Doradczy FCP realizuje kursy dla grup zorganizowanych.
Cena jednej godziny szkoleniowej to 60 zł.
Maksymalna ilośc osób w grupie to 4 osoby.