Kursy dla dzieci i młodzieży

Instytut Szkoleniowo - Doradczy FCP oferuje kursy języka niemieckiego i angielskiego dla dzieci i młodzieży. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego ucznia, ponieważ dajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne wymagania. Słuchaczom proponujemy ciekawą i skuteczną naukę w grupach swoich rówieśników. Tematyka zajęć, przyjazna atmosfera, metody pracy dostosowane do zainteresowań młodych ludzi i doświadczona kadra lektorska to nasze podstawowe atuty. Nasze kursy gwarantują naukę języka na poziomie wykraczającym poza standardowy program szkolny dlatego stanowią doskonały wczesny trening przed egzaminem gimnazjalnym i maturą.

Jak zorganizowana jest nauka na kursie?

Organizacja kursu

Zajęcia są zgodne z rocznym planem kształcenia w szkole. Pierwszy semestr trwa od października do połowy lutego, a drugi od połowy lutego do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych.

Grupy

Kursy są prowadzone w małych grupach (4-6 osobowych), co pozwala lektorom bliżej
poznać potrzeby uczniów, gwarantuje indywidualne podejście do każdego słuchacza oraz systematyczne sprawdzanie postępów w nauce.

Podręczniki i pomoce dydaktyczne

Korzystamy z podręczników prestiżowych wydawnictw (Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan).Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań słuchaczy i przekazywane nieodpłatnie.
 
Instytut Szkoleniowo-Doradczy FCP realizuje kursy dla grup zorganizowanych.
Cena jednej godziny szkoleniowej to 60 zł.
Maksymalna ilośc osób grupie to 4 osoby.