O Instytucie

instytut.jpg
 
KIM JESTEŚMY 
Instytut Szkoleniowo-Doradczy FCP jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną w ramach działalności gospodarczej Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Instytut został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 26 października 2011r. pod numerem ZEAS.4321.3.2011. Stanowisko Dyrektora instytutu objęła członkini zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Karolina Dreszer- Smalec.

CZYM SIĘ KIERUJEMY
Jesteśmy placówką nowoczesną, kierowaną przez młody i kreatywny zespół. Nasze usługi  oparte są na wysokich europejski standardach. Cechuje nas odpowiedzialność i indywidualne podejście do każdego klienta. Placówka świadczy usługi szkoleniowe w zakresie edukacji poza szkolnej w formie szkoleń, kursów językowych, kursów specjalistycznych, warsztatów w tym samokształcenia kierowanego, których uczestnikami mogą być osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci.

Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju regionalnego, przedsiębiorstw, instytucji  i organizacji pozarządowych w osiąganiu wysokiej pozycji na konkurencyjnych rynkach, nie tylko krajowych ale i zagranicznych.

ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ

 • organizacja i nauczanie w formach pozaszkolnych;
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności językowych poprzez organizację kursów językowych na różnym poziomie zaawansowania;
 • podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób aktywnych zawodowo jak i wchodzących oraz powracających na rynek pracy;
 • promocja nowoczesnych form kształcenia i samokształcenia w palcówkach oświatowych, instytucjach,  a także wśród odbiorców indywidualnych;
 • przyczynianie się do wzrostu potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz własnego rozwoju i wiedzy;
 • rozwijanie umiejętności i przekazywanie prawidłowych wzorców wykorzystywania zasobów nowoczesnych technologii informatycznych.
CO OFERUJEMY
Dzięki realizacji wielu projektów współpracujemy ze znakomitymi specjalistami z całego kraju, którzy prowadzą nasze szkolenia. Udział w szkoleniach umożliwia uczestnikom podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji osobistych i zawodowych.

Szkolimy w  zakresie:

 • organizacyjno-biurowym,
 • psychologicznym,
 • marketingowym,
 • biznesowym,
 • sprzedażowym,
 • finansowym.

W ramach każdego szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • udział w szkoleniu prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistę,
 • nowocześnie wyposażone sale,
 • catering,
 • nocleg dla uczestników (na specjalne życzenie),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia,
 • badanie ewaluacyjne (przeprowadzenie ankiet na początku oraz na koniec szkolenia).
NASZE REFERENCJE
Współpracowaliśmy dotychczas z wieloma zleceniodawcami, są to m.in.:

1.Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

2.Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

3.Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach,

4.Urząd Miasta w Gubinie,

5.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach,

6.Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze,

7.Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach,

8.Firma „Steinpol Meble” Sp. z o.o. z Rzepina,

9.Firma „Kohl-Group Polska" Sp. z o.o. ze Słubic.