Anna Serba

 
ania3

Doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS w Zielonej Górze. Współpracę z Fundacją zaczęła w 2010 roku prowadząc szkolenia w ramach projektu „Przyjazny Urząd”.

W pracy: Z wielką determinacją staram się przekazać potencjalnym projektodawcom informacje, w jaki sposób napisać wniosek, który ma szanse na dofinasowanie. Staram się pomagać nie tylko pozyskać fundusze, ale przede wszystkim prawidłowo je rozliczyć.

O sobie: Przygodę z lubuskimi NGO’sami rozpoczęłam w 2006r. Na początku byłam wolontariuszką w placówce wsparcia dziennego dla dzieci, potem zajęłam się koordynacją projektów realizowanych przez Centrum Wolontariatu. Dzięki temu nabyłam nie tylko doświadczenia w pozyskiwaniu środków, ale przed wszystkim, i co wydaje się cenniejsze – maiłam okazję współpracować z ludzi zaangażowanymi w swoją misję.
Ukończyłam studia artystyczne, które nauczyły mnie otwartości, wytrwałości i kreatywnego podchodzenia do wyzwań, jakie przed nami stoją.
Hobbystycznie natomiast każdego dnia szukam powodów do uśmiechu