Wspieramy lokalne NGO

Częścią naszej misji jest wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, wzmacnianie potencjału oraz podnoszenie standardów ich działań. Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy, pokazujemy w jaki sposób realizować projekty, a także jak zakładać organizacje pozarządowe. W naszym biurze działa Inkubator NGO, w którym organizacja może skorzystać z komputera, itnernetu, drukarki oraz innych urządzeń biurowych. Jednocześnie może uzyskać informacje i porady od specjalistów, osób doświadczonyh w działalności społecznej, na większość tematów związanych z funkcjonowaniem NGO.