Wspieramy CP

Gdy powstawała Fundacja, wsparło nas Collegium Polonicum. Teraz my wspieramy Collegium Polonicum.
 
Dzięki wieloletniej ścisłej współpracy wypracowaliśmy różne sposoby wspierania uczelni.  Studentom oferujemy praktyki, wolontariat, miejsca pracy w projektach.Dzięki nam absolwenci robią pierwsze kroki na rynku pracy, czy poznają tajniki pracy z praktycznej strony.
 
Pracownicy uczelni włączają się w nasze działania wspierając kompetencyjnie region. Oferujemy im możliwość zaangażowania się w lokalne sprawy, wychodzące poza ramy kariery akademickiej.
 
Promujemy Collegium Polonicum. Poprzez naszą nazwę i nasze działania rozpowszechniamy wiedzę o uczelni, pomagamy budować jej dobry wizerunek. Współtworzymy wizję uczelni, która działa na różnych obszarach poza ścieżką edukacji formalnej. Udaje się to poprzez organizację imprez, konferencji, spotkań i debat dla różnych grup odbiorców. Tematyka naszych inicjatyw jest tak szeroka jak nasza kreatywność.
 
Nauczamy. Wspieramy kadrę i studentów Collegium Polonicum kursami i szkoleniami uzupełniającymi formalną edukację. Dopasowujemy naszą ofertę do ich rzeczywistych potrzeb.
 
W razie potrzeb i możliwości wspieramy Collegium Polonicum finansowo. Sponsorujemy nagrody w konkursach dla studentów lub o uczelni. Korzystamy z pomieszczeń akademickich odpłatnie.
 
Collegium Polonicum korzysta z zasobów Fundacji w trudnych sprawach organizacyjnych. Wspieramy różne inicjatywy uczelniane naszymi pomysłami. Pomagamy pokonać trudności formalne i logistyczne.
 
Nasza współpraca bazuje na wzajemności.