Publikacje

Publikacja podsumowująca projekt Go NGO!, Słubice 2014

Autor: Marzena Słodownik, przy współpracy ekspertów: Katarzyna Kochańska, Adam Szulczewski, Karol Duer, Maciej Kaleta


Publikacja podsumowująca projekt Małych Miasteczek Portret Własny, Słubice i Cybinka 2013

Autor: Marzena Słodownik współpraca: Roland Semik, Lilianna Głowacka, Henryk Lechelt, Grażyna Łyżwińska, Eugenia Niedźwiedzka, Jadwiga Pacewicz, Grażyna Łyżwińska, Małgorzata Dobosz


Publikacja podsumowująca projekt Podaj Dalej, Słubice 2012

Autorzy: Marzena Słodownik, Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Honorata Ruban


Raport z diagnozy stanu współpracy między Gminą Krosno Odrzańskie a lokalnymi Organizacjami Pozarządowymi, Krosno Odrzańskie 2012

Autorzy: Tomasz Miechowicz, Katarzyna Kochańska, Hanna Musiejkiewicz, Karol Duer


Raport z badania lubuskich organizacji pozarządowych w ramach projektu Podaj Dalej, Słubice 2012

Autorzy: Karol Duer, Karolina Dreszer-Smalec


Gazeta InfoNGO wydawana w ramach projektu Podaj Dalej, Słubice 2011/2012

Redakcja: Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Hanna Musiejkiewicz, Marzena Słodownik, Maria Boratyn
 
 
Autorzy: Bettina Gebhardt, Kamila Gierko, Karolina Knochenmuß, dr Magdalena Musiał-Karg, Marzena Słodownik

Autorka: Marzena Słodownik

 
Autorka: Marzena Słodownik
Autorzy: Marzena Słodownik, dr Krzysztof Wojciechowski

Publikacje wydane przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum