Historia

Historia Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku. Od początku opierała się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.
Dziś jest jedną z większych organizacji pozarządowych w województwie.
 
Aktywni w regionie
Przez 10 lat Fundacja zrealizowała ponad 50 projektów o łącznej wartości ponad 17 mln zł. W tym czasie w Fundacji pracowało lub współpracowało z nią ponad 400 osób.
W tak wielu różnych działaniach wzięło udział ponad 10 tys. osób. Fundacja współpracowała z 230 partnerami, w tym ze 100 organizacjami pozarządowymi, 80 urzędami, 50 szkołami. To pokazuje szeroki zasięg, a zarazem różnorodność podejmowanych przez Fundację działań, skierowanych do różnych grup: seniorów, dzieci, młodzieży, młodych przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, urzędników, działaczy społecznych. Wszystkie je łączy jedno: każdego zachęcamy do aktywności, pobudzamy kreatywność, pomagamy podnosić kompetencje - te przydatne w pracy zawodowej i te zwane „miękkimi”, potrzebne w każdej dziedzinie życia.
Od początku misją Fundacji na rzecz Collegium Polonicum jest wspieranie rozwoju regionalnego na terenie środkowej Odry oraz budowa Społeczeństwa Obywatelskiego.

Staramy się aktywować lokalne społeczności. Chcemy, by mieszkańcy mieli świadomość potrzeb swojej wspólnoty, wspólnie dążyli do ich zaspokajania, kierując się poczuciem solidarności i współodpowiedzialności za wspólne dobro. Tę wielką misję realizujemy małymi kroczkami – i cieszy nas, że widzimy pozytywne zmiany.

Żeby móc realizować tak stawiane cele, pracownicy Fundacji pozyskują środki na działania projektowe z różnych źródeł, m.in: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszy Szwajcarskich, Funduszy Norweskich, Komisji Europejskiej, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji PZU, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kilka ważniejszych projektów
Pierwszym dużym projektem, którego budżet wynosił 3,5 mln zł, była NowoczesnaEduk@cja. Po procesie doradztwa i konkursie, 53 szkoły z otrzymały dotacje do 50 tys. zł, z przeznaczeniem na realizacje własnych pomysłów, spisanych jako projekty pod okiem fachowców.
 „Super Szef Super Firmy” to projekt podczas którego 19 osób otrzymało dotacje i roczne wsparcie pomostowe na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Projekt zakończył się w 2010, większość firm nadal utrzymuje się na rynku.
Dużym sukcesem był Eko uniwersytet dla dzieci, podczas którego 250 uczniów klas IV-VI przeistoczyło się w studentów, którzy poznawali zagadnienia związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem.
Fundacja wspiera również zdolnych absolwentów szkół średnich, rozpoczynających studia, pozyskując środki na stypendia.
Warto również wspomnieć o bitwie pod Kunowicami, która miało miejsce w 1759 roku. Rekonstrukcja tego wydarzenia w 2009 roku, współorganizowanego przez Fundację, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Był to projekt współfinansowany przez Urząd Miasta w Słubicach oraz Starostwo Powiatowe w Słubicach.
Obecnie kończy się projekt Podaj Dalej, finansowany z przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez dwa lata ponad 250 osób, członków, pracowników i wolontariuszy lubuskich organizacji pozarządowych skorzystało ze szkoleń, a także pomocy doradców w dwóch specjalnie utworzonych miejscach: Inkubatorze dla organizacji, działającym przy słubickim biurze Fundacji, a także Lokalnego Ośrodka NGO w Gorzowie Wlkp., prowadzonego przez partnera projektu – Fundację Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości”. Oprócz tego 10 organizacji pod okiem doradców przez 13 miesięcy pracowało nad własnym rozwojem, tworząc strategie działania na kolejne 3 lata. Zostało wydanych 11 numerów Miesięcznika Lubuskich Organizacji Pozarządowych Info NGO. Kończy się badanie ewaluacyjne lubuskiego III sektora, które wskazuje jego słabe, mocne strony, co pomoże wyznaczyć kierunki rozwoju, perspektywy i cele. W czerwcu w Gorzowie Wlkp. odbyły się kolejne już Targi Aktywności Społecznej, podczas których regionalne organizacje prezentowały swoje dokonania mieszkańcom miasta, nawiązywały miedzy sobą kontakty, a także występowały na scenie. Po województwie jeździł NGO’bus, który na zaproszenie organizacji prowadził zajęcia animacyjne, zachęcające do aktywności mieszkańców.

Wśród tak wielu projektów wskazanie tych najważniejszych jest trudnym zadaniem, bo tak naprawdę każdy jest ważny, a do jego realizacji zespół przystępuje z pełnym zaangażowaniem.
 
10 lat działalności Fundacji to:
ponad 50 zrealizowanych projektów,
17 milionów złotych otrzymanych dotacji,
400 współpracowników,
230 wydanych życiorysów,
1500 osób uczących się języków obcych,
ok. 10 tys. osób biorących udział w działaniach projektowych,
5 edycji Targów Aktywności Społecznej,
około 25 konferencji tematycznych,
1200 egzemplarzy książki „Wartość życia”,
700 egzemplarzy poradnika dla NGO „Aktywne Lubuskie – potencjał tkwi w nas”,
500 egzemplarzy książki „Trwałość i uroda życia
11 wydań Miesięcznika Lubuskich Organizacji Pozarządowych InfoNGO.
 
Archiwalne zdjęcie zespołu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
 
Archiwalne zdjęcie zespołu.
 
 
Archiwalne zdjęcie Rady i Zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
 
Skład dawnej Rady Fundacji i Zarządu. Od lewej na zdjęciu: Dominik Oramus, Krzysztof Wojciechowski, Edward Drzazga, Gesine Schwan, Monika Wojciechowska, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, Ryszard Bodziacki, Dariusz Patoleta.
 
Rys historyczny dziejów Fundacji na rzecz Collegium Polonicum